Aktuality

Konferencia MARVI 2014

Pridané: 11.09.2014

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
KATEDRA SPOJOV

Vás pozývajú na 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

MARVI 2014 - Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií,
ktorá sa uskutoční dňa 06. - 07. november 2014 v Rajeckých Tepliciach.

Plagát na stiahnutie tu.
Pozvánka na stiahnutie tu.

Harmonogram ŠS - Inžinierske štúdium

Pridané: 14.05.2014

Harmonogram ŠS pre inžinierske štúdium (EOaM, PI) 2014

Harmonogram na stiahnutie tu.

Pracovná ponuka pre absolventov študijného programu Poštové inžinierstvo

Pridané: 07.05.2014

Pracovná ponuka medzinárodnej spoločnosť World Mail Systems,s.r.o so sídlom v Bratislave, pre absolventov študijného programu Poštové inžinierstvo.

Harmonogram promócii pre akademický rok 2013/2014

Pridané: 22.04.2014

Harmonogram promócii pre akademický rok 2013/2014 - NA STIAHNUTIE TU

Štátne skúšky 2014

Pridané: 07.04.2014

Termín štátnych skúšok pre rok 2014

Inžinierske štúdium: 19.5.2014 - 23.5.2014
Bakalárske štúdiu: 26.5.2014 - 30.5.2014

Presný harmonogram štátnych skúšok bude zverejnený pri odovzdávaní dňa 2.5.2014.

Informácie pre študentov - vkladanie ZP do EZP

Pridané: 24.03.2014

Informácie týkajúce sa pokynov pre vkladania ZP do EZP, sú prístupné na stránke Katedry spojov v časti "Štátne skúšky" - "Tlačivá pre štátne skúšky" (Bc./Ing. štúdium).

Odovzdávanie ZP bude prebiehať dňa 2.5.2014 nasledovne:
-  bakalárske práce (AULA 4 o 14:00 hod.)
-  diplomové práce (AULA 5 o 14:00 hod.)

Výberová prednáška - Prieskum spokojnosti

Pridané: 20.03.2014

Študenti, ktorí sa dňa 17.3.2014 zúčastnili výberovej prednášky pána Ing. Miroslava Krempaského - Managing Partner Millennium, s.r.o.

na tému: Kríza v ekonomike - Dá sa na ňu pripraviť? (Prípadová štúdia),

môžu na nižšie uvedeno linku vyplniť dotazník, venovaný prieskumu spokojnosti s realizovanou prednáškou - DOTAZNÍK .

Prezentácia k prednáške

Prihláška na štátnu skúšku pre inžinierske štúdium - vyplnený vzor 2014

Pridané: 19.03.2014

V časti "Štátne skúšky" - "Tlačivá pre štátne skúšky" - "Inžinierske štúdium" je zverejnený vyplnený vzor tlačiva "Prihláška na štátnu skúšku" v akademickom roku 2013/2014.

Termín odovzania vyplnených prihlášok: 24.3.2014 u Ing. Emílie Madudovej, PhD.

Prihláška na štátnu skúšku pre bakalárske štúdium - vyplnený vzor 2014

Pridané: 18.03.2014

V časti "Štátne skúšky" - "Informácie od tútorov" - "BC 3. ročník" sú zverejnené vyplnené vzory tlačív "Prihláška na štátnu skúšku" v akademickom roku 2013/2014.

Okruhy na štátne skúšky - Ing. 2014

Pridané: 13.03.2014

V časti "Štátne skúšky" - "Okruhy na štátne skúšky" - "Inžinierske štúdium" sú zverejnené okruhy tém na štátne skúšky, inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2013/2014.

1 2 3 4 > >>