Aktuality

Objavuj svet komunikácií

Pridané: 05.04.2016

Video pre uchádzačov o štúdium. Prosíme čo najviac zdieľať.

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 15.03.2016

"S querillou do online-u"

Prednášať budú odborníci z marketingovej firmy KreativGang, s.r.o.
Termín: 16.3.2016 o 10:00 hod.
Miesto: AS 227 (NS 21) 

Pozvánka na výberovú prednášku - Logistické procesy v koncerne IKEA

Pridané: 14.03.2016

Prednášajúci: Peter Ac - Logistics manager - IKEA Purchasing operations North East Europe
Prednáška sa uskutoční dňa 30. 3. 2016 o 13:00 hod. v AULE 1

Logistika je v spoločnosti IKEA kľúčovým faktorom úspechu, ktorý pomáha napĺňať jej víziu
"Vytvoriť lepší každodenný život pre čo najviac ľudí"
(Better everyday  life for the many people).

V priebehu prednášky bude predstavená spoločnosť IKEA a jej logistické procesy v moskovskom regióne, začínajúce u dodávateľov, až po samotnú distribúciu produktov do obchodov IKEA. Budú odprezentované výkonnostné ukazovateľe spoločnost, ako aj niekoľko súčasných a budúcich projektov s väzbou na hodnotu pre zákazníkov IKEA. Prednáška bude v SJ.

Zmena titulného listu ZP

Pridané: 26.02.2016

V brožúrke: "Pokyny pre vypracovanie záverečnej práce na Katedre spojov pre akademický rok 2015/2016" je potrebné opraviť informáciu uvedenú v kapitole 2.2 Titulný list práce.

Namiesto: "Študijný program a študijný odbor uvádzajte podľa príslušnosti spolu s číslom (sú uvedené na oficiálnom zadaní ZP)."

Aktuálne platí: "Študijný program uvádzajte podľa príslušnosti spolu s číslom. Študijný odbor uvádzajte podľa príslušnosti bez čísla. Tieto informácie sú uvedené na oficiálnom zadaní ZP."

PRIHLÁSENIE SA NA ŠTÁTNU SKÚŠKU Bc. + ďalšie dôležité informácie pre končiaci ročník

Pridané: 24.02.2016

PRIHLÁSENIE SA NA ŠTÁTNU SKÚŠKU

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 20.11.2015

Žilinská univerzita, fakulta PEDAS, Katedra spojov
si Vás dovoľuje pozvať na prednášku
Ing. Oľgy Chovanovej a Ing. Kataríny Holienčíkovej
zo Štatistického úradu SR, pracovisko Žilina, na tému

Štatistické údaje a efektívny spôsob ich získavania pre potreby záverečných prác vysokoškolského štúdia

Prednáška sa uskutoční dňa 30.11. 2015 o 10: 00 hod. v miestnosti NS 20, Veľký diel

Pozvánka na výberovú prednášku Paypal

Pridané: 16.11.2015

Pozvánka na výberovú prednášku odborníka z praxe, ktorú organizujeme na Katedre spojov v spolupráci so spoločnosťou Paypal v rámci akcie “Týždeň vedy a techniky na Slovensku”.

Názov prednášky: Aktuálne problémy a príležitosti elektronických platobných systémov

Prednášajúci: Ing. Peter Černek, PhD.
Prednáška sa uskutoční dňa 18.11.2015 o 14:00 hod. v miestnosti VD1.

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 09.11.2015

Praktické SEO: Každý web ho potrebuje

Prednášajúci: Ján Andrejko (Visibility, s.r.o.)
Termín: 9.11.2015 o 12:00 hod.
Miesto: NS20

Plagát na stiahnutie tu.

Zmena_rezervácie

Pridané: 02.11.2015

Zmena tém BP, DP

Odsúhlasenie návrhov tém záverečných prác

Pridané: 30.10.2015

Informácia pre študentov, ktorí mali tému vlastnú resp. mali už dohodnutého vedúceho záverečnej práce.

Všetky témy boli schválené a pripomienky obdržali Vaši vedúci prác. Kontaktujte priamo vedúceho práce a postupujte podľa pokynov, ktoré boli stanovené pre výber záverečnej práce v sekcii tútor tretieho ročníka BC štúdia  resp. 2 ročníka ING štúdia.

POZOR!!! Toto sa netýka študentov, ktorí si budú vyberať tému od 2.11.2015 o 13.00 zo zoznamu voľných tém na stránke ks.uniza.sk v časti štátne skúšky.

1 2 3 4 5 6 7 > >>