Aktuality

Harmonogram ŠS 2015

Pridané: 11.05.2015

Harmonogram bakalárskych ŠS 2015
Harmonogram inžinierskych ŠS 2015

Pridané: 21.04.2015

Informácie o vkladaní  záverečnej práce do systému EZP a odovzdávaní máte uvedené v sekcii Štátne skúšky / Informácie od tútorov.

Odovzdávanie ZP v akademickom roku 2014/2015

Pridané: 17.03.2015

Dňa 27.4.2015 bude prebiehať odovzdávanie bakalárskych prác študentov denného aj externého štúdia, prideleným tajomníkom komisií pre vykonanie štátnej skúšky v miestnosti AULA 3 o 12:00 hod.
Viac informácií nájdete tu.

Dňa 4.5.2015 bude prebiehať odovzdávanie diplomových prác študentov denného aj externého štúdia, prideleným tajomníkom komisií pre vykonanie štátnej skúšky v miestnosti AULA 6 o 16:00 hod.
Viac informácií nájdete tu.

Vyplnenie tlačiva "Prihláška na štátnu skúšku a predmety štátnej skúšky"

Pridané: 03.03.2015

Študenti, ktorí idú na bakalárske záverečné skúšky v máji 2015, sú povinní vyučujúcemu predmet "Seminár k záverečnej práci" (Ing. Kolarowszki Peter, Phd.), resp. tútorovi  3. ročníka Ing. P. Kaštánkovi, odovzdať do 12. 3. 2015 vyplnené tlačivo "Prihláška na štátnu skúšku a predmety štátnej skúšky".

Uvedené sa týka aj študentov, ktorí uvedený seminár absolvovali minulý rok a na štátne skúšky Bakalárskeho štúdia idú tento rok!!!

Dotazník o uplatnení absolventov FPEDAS v praxi

Pridané: 23.01.2015

Prosíme absolventov 2013/2014 o vyplnenie dotazníka.

Žiadosť od prodekana pre vzdelávanie

Harmonogram opakovaných štátnych skúšok

Pridané: 22.01.2015

Na stiahnutie k dispozícii

Harmonogram opakovaných štátnych skúšok - aktualizovaný

Harmonogram OŠS

Pridané: 12.12.2014

Harmonogram OŠS pre bakalárske štúdium
Harmonogram OŠS pre inžinierske štúdium

Odovzdávanie diplomových prác sa uskutoční dňa 17.12.2014 v čase od 09:00 - 11:00 hod.,
Ing. Alene Koštálovej, PhD. v miestnosti NF 446 (klapka 3143).

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 04.12.2014

Žilinská univerzita, fakulta PEDAS, Katedra spojov
si Vás dovoľuje pozvať na výberovú prednášku s cieľom prepojenia študijných programov na prax.

„Inovácie produktového portfólia na Slovenskej pošte“

Prednášajúci: Ing. Miroslav Báťka, PhD., špecialista Slovenskej pošty, a. s., sekcia marketingu, odbor produktov.

Termín: 5.12.2014 (piatok) o 15:00 hod.
Miestnosť: Aula 2

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 02.12.2014

Žilinská univerzita, fakulta PEDAS, Katedra spojov
si Vás dovoľuje pozvať na výberovú prednášku s cieľom prepojenia študijných programov na prax.

"Budovanie vzťahu so zákazníkmi prostredníctvom obsahového marketingu"

Prednášajúci: Ing. Alena Chrenková, PhD., marketingová manažérka firmy KOMPAVA, s r. o.
Termín: 5.12.2014 (piatok) o 14:00 hod.
Miestnosť: Aula 2

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 27.11.2014

"VEREJNÉ DOSTUPNÉ LOKALIZAČNÉ A MAPOVÉ SLUŽBY TRETÍCH STRÁN A ICH VYUŽITIE V PRAXI"

Prednášajúci: Ing. Dušan Dragula, Chief Windows Phone Developer z firmy GoodRequest, s.r.o.
Termín: 27.11.2014 (štvrtok) o 16:00
Miestnosť: NG 01

Program:

  • predstavenie dostupných lokalizačných služieb a ich funkcionalít,
  • možnosti a rozdiely jednotlivých paltforiem (Google Maps, Bing Maps), výhody, nevýhody a obmedzenia,
  • praktická ukážka aplikácie, ktorá využíva služby Google Maps API pre výpočet matice vzdialeností medzi 10 bodmi danými adresou,
  • ukážka a popis vývojového diagramu,
  • ukážka implementovaného skriptu,
  • prevod z adresy na GPS súradnice,
  • získanie vzdialeností medzi dvoma GPS súradnicami,
  • postupné vyplnenie matice,
  • otázky od študentov.

1 2 3 4 5 > >>