Aktuality

Výberová prednáška - Účasť Slovenskej pošty, a.s. na celosvetovom projekte eCIP

Pridané: 14.11.2014

Pozvánka na výberovú prednášku - Účasť Slovenskej pošty, a.s. na celosvetovom projekte eCIP
(e-commerce interconnected programme).

Výberovú prednášku organizuje Katedra spojov v rámci aktivít „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“.

Prednášajúci: Ing. Ján Bojnanský, e-Commerce Interconnected Programme Coordinator
Termín: 19.11.2014 (streda), 10:00—12:00 hod.
Miestnosť: NG 01

Výberová prednáška - Plagát

 

Exkurzia T - Systems Košice

Pridané: 12.11.2014

Dátum: 2.12.2014
Čas: 10,00 – 13,00 hod.

Exkurzia študentov 1. ročník inžinierskeho štúdia v študijnom programe EOaM a študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe PI. Exkurzia je spojená s krátkou prezentáciou spoločnosti, služieb a technológií, ktoré spoločnosť poskytuje a informáciami o možnosti kariérneho rozvoja pre študentov s budúcim potencionálnym uplatnením.

Organizátor: Katedra spojov, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline s podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“

Kontaktná osoba: Ing. Veronika Achimská, PhD.

Exkurzia Slovenská pošta, a.s.

Pridané: 12.11.2014

Dátum: 26.11.2014
Čas: 9,00 – 14,00 hod.

Exkurzia študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe ZaL. Obsahová náplň je zameraná na problematiku spracovania vybraných druhov zásielok. Študenti navštívia Medzinárodnú poštu BA 090, a Hlavné spracovateľské stredisko BA 022, ktorého návšteva bude spojená s riešením otázok súvisiacich s inštaláciou automatickej balíkovej triediacej linky.

Organizátor: Katedra spojov, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline s podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“

Kontaktná osoba: Ing. Veronika Achimská, PhD. 

Exkurzia Slovenská pošta, a.s.

Pridané: 12.11.2014

Dátum: 18.11.2014
Čas: 9,00 – 14,00 hod.

Exkurzia študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe PTaS. Obsahová náplň je zameraná na problematiku spracovania vybraných druhov zásielok vrátane hybridnej pošty. Študenti navštívia stredisko POSTServis, Medzinárodnú poštu BA 090, a Hlavné spracovateľské stredisko BA 022, ktorého návšteva bude spojená s riešením otázok súvisiacich s inštaláciou automatickej balíkovej triediacej linky.

Organizátor: Katedra spojov, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline s podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“

Kontaktná osoba: Ing. Veronika Achimská, PhD. 

Výberová prednáška - E-commerce a platobné systémy

Pridané: 03.11.2014

Pozvánka na výberovú prednášku E-commerce a platobné systémy

Prednášajúci: Ing. Peter Černek, PhD. - Sales Manage - C&E Europe, PayPal
Termín: 5.11.2014 (streda) o 14:00 hod.
Miestnosť: AF108

Výberová prednáška - Plagát

Telekom Day 2014

Pridané: 21.10.2014

Príď 12. novembra vychytať novinky na jubilejný 10. ročník študentskej konferencie Telekom Day a získaš prehľad priamo od expertov z Telekomu.

Bližšie informácie tu.

Voľba tém ZP

Pridané: 20.10.2014

Výber a obsadzovanie tém záverečných prác (BP/DP) elektronickou formou, bude prebiehať v termíne od 21.10.2014 do 31.10.2014.

Zoznam tém ZP bude zverejnený na stránke Katedry spojov v časti Štátne skúšky - Voľba záverečnej práce.
Témy vypísané Českou poštou, s.p., ktoré nebudú na stránke Katedry spojov zverejnené nájdete tu.

Postup pre správne obsadenie vybranej témy ZP (BP/DP) elektronickou formou nájdete tu.

Konferencia ROZVOJ EUROREGIÓNU BESKYDY VIII

Pridané: 10.10.2014

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
KATEDRA SPOJOV

Vás pozývajú na 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

ROZVOJ EUROREGIÓNU BESKYDY VIII,

ktorá sa uskutoční dňa 24. októbra 2014 na Žilinskej univerzite v Žiline, v miestnosti vedeckej rady ŽU - Veľký diel.

Pozvánka na stiahnutie tu.
Plagát na stiahnutie tu. 

Informácie o OŠS 2014/2015

Pridané: 06.10.2014

Informácie o opakovaných štátnych skúškach v akademickom roku 2014/2015 na stiahntutie tu.

Konferencia MARVI 2014

Pridané: 11.09.2014

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
KATEDRA SPOJOV

Vás pozývajú na 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

MARVI 2014 - Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií,
ktorá sa uskutoční dňa 06. - 07. november 2014 v Rajeckých Tepliciach.

Plagát na stiahnutie tu.
Pozvánka na stiahnutie tu.

1 2 3 4 > >>