Aktuality

Dotazník o uplatnení absolventov FPEDAS v praxi

Pridané: 23.01.2015

Prosíme absolventov 2013/2014 o vyplnenie dotazníka.

Žiadosť od prodekana pre vzdelávanie

Harmonogram opakovaných štátnych skúšok

Pridané: 22.01.2015

Na stiahnutie k dispozícii

Harmonogram opakovaných štátnych skúšok - aktualizovaný

Harmonogram OŠS

Pridané: 12.12.2014

Harmonogram OŠS pre bakalárske štúdium
Harmonogram OŠS pre inžinierske štúdium

Odovzdávanie diplomových prác sa uskutoční dňa 17.12.2014 v čase od 09:00 - 11:00 hod.,
Ing. Alene Koštálovej, PhD. v miestnosti NF 446 (klapka 3143).

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 04.12.2014

Žilinská univerzita, fakulta PEDAS, Katedra spojov
si Vás dovoľuje pozvať na výberovú prednášku s cieľom prepojenia študijných programov na prax.

„Inovácie produktového portfólia na Slovenskej pošte“

Prednášajúci: Ing. Miroslav Báťka, PhD., špecialista Slovenskej pošty, a. s., sekcia marketingu, odbor produktov.

Termín: 5.12.2014 (piatok) o 15:00 hod.
Miestnosť: Aula 2

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 02.12.2014

Žilinská univerzita, fakulta PEDAS, Katedra spojov
si Vás dovoľuje pozvať na výberovú prednášku s cieľom prepojenia študijných programov na prax.

"Budovanie vzťahu so zákazníkmi prostredníctvom obsahového marketingu"

Prednášajúci: Ing. Alena Chrenková, PhD., marketingová manažérka firmy KOMPAVA, s r. o.
Termín: 5.12.2014 (piatok) o 14:00 hod.
Miestnosť: Aula 2

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 27.11.2014

"VEREJNÉ DOSTUPNÉ LOKALIZAČNÉ A MAPOVÉ SLUŽBY TRETÍCH STRÁN A ICH VYUŽITIE V PRAXI"

Prednášajúci: Ing. Dušan Dragula, Chief Windows Phone Developer z firmy GoodRequest, s.r.o.
Termín: 27.11.2014 (štvrtok) o 16:00
Miestnosť: NG 01

Program:

  • predstavenie dostupných lokalizačných služieb a ich funkcionalít,
  • možnosti a rozdiely jednotlivých paltforiem (Google Maps, Bing Maps), výhody, nevýhody a obmedzenia,
  • praktická ukážka aplikácie, ktorá využíva služby Google Maps API pre výpočet matice vzdialeností medzi 10 bodmi danými adresou,
  • ukážka a popis vývojového diagramu,
  • ukážka implementovaného skriptu,
  • prevod z adresy na GPS súradnice,
  • získanie vzdialeností medzi dvoma GPS súradnicami,
  • postupné vyplnenie matice,
  • otázky od študentov.

Výberová prednáška - Účasť Slovenskej pošty, a.s. na celosvetovom projekte eCIP

Pridané: 14.11.2014

Pozvánka na výberovú prednášku - Účasť Slovenskej pošty, a.s. na celosvetovom projekte eCIP
(e-commerce interconnected programme).

Výberovú prednášku organizuje Katedra spojov v rámci aktivít „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“.

Prednášajúci: Ing. Ján Bojnanský, e-Commerce Interconnected Programme Coordinator
Termín: 19.11.2014 (streda), 10:00—12:00 hod.
Miestnosť: NG 01

Výberová prednáška - Plagát

 

Exkurzia T - Systems Košice

Pridané: 12.11.2014

Dátum: 2.12.2014
Čas: 10,00 – 13,00 hod.

Exkurzia študentov 1. ročník inžinierskeho štúdia v študijnom programe EOaM a študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe PI. Exkurzia je spojená s krátkou prezentáciou spoločnosti, služieb a technológií, ktoré spoločnosť poskytuje a informáciami o možnosti kariérneho rozvoja pre študentov s budúcim potencionálnym uplatnením.

Organizátor: Katedra spojov, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline s podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“

Kontaktná osoba: Ing. Veronika Achimská, PhD.

Exkurzia Slovenská pošta, a.s.

Pridané: 12.11.2014

Dátum: 26.11.2014
Čas: 9,00 – 14,00 hod.

Exkurzia študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe ZaL. Obsahová náplň je zameraná na problematiku spracovania vybraných druhov zásielok. Študenti navštívia Medzinárodnú poštu BA 090, a Hlavné spracovateľské stredisko BA 022, ktorého návšteva bude spojená s riešením otázok súvisiacich s inštaláciou automatickej balíkovej triediacej linky.

Organizátor: Katedra spojov, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline s podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“

Kontaktná osoba: Ing. Veronika Achimská, PhD. 

Exkurzia Slovenská pošta, a.s.

Pridané: 12.11.2014

Dátum: 18.11.2014
Čas: 9,00 – 14,00 hod.

Exkurzia študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe PTaS. Obsahová náplň je zameraná na problematiku spracovania vybraných druhov zásielok vrátane hybridnej pošty. Študenti navštívia stredisko POSTServis, Medzinárodnú poštu BA 090, a Hlavné spracovateľské stredisko BA 022, ktorého návšteva bude spojená s riešením otázok súvisiacich s inštaláciou automatickej balíkovej triediacej linky.

Organizátor: Katedra spojov, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline s podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“

Kontaktná osoba: Ing. Veronika Achimská, PhD. 

1 2 3 4 5 > >>